Automatyzacja laboratoriów

Zapewne znacie Państwo najnowsze modele urządzeń analitycznych. W Waszych laboratoriach używacie jednak aparatury zarówno starszej generacji, jak i tej z najwyższej półki. Sami dostrzegacie, że kolejne serie sprzętu laboratoryjnego są coraz nowocześniejsze, coraz bardziej „samodzielne”. Ten postęp technologiczny dokonuje się jednak jak dotąd wyłącznie w obrębie pojedynczego stanowiska - aparatu badawczego. Dlaczego nie rozszerzyć go na całe zestawy niezbędnych Wam urządzeń.

LabMind oferuje unikalne możliwości połączenia indywidualnych procedur laboratoryjnych w całe ciągi badawcze, w których udział człowieka ograniczany jest do niezbędnego minimum. Każde z oferowanych przez nas rozwiązań realizowane jest 'na miarę tj. pod potrzeby konkretnego klienta. Być może właśnie propozycje LabMind będą dla Waszych laboratoriów „lekiem na całe zło”.

Budowa biobanków

Musicie przyznać Państwo, że nie jest to nowe pojęcie. Nic, czego byście nie znali. To przeświadczenie zmieni się jeśli powiemy, że LabMind oferuje budowę zautomatyzowanych biobanków. Co to takiego?

Bazując na autorskim pomyśle LabMind w zakresie budowy autonomicznego robota Yeti obsługi zamrażarek skrzyniowych, jesteśmy w stanie kompleksowo skonfigurować i wykonać Wasz biobank. W oparciu o posiadane pomieszczenia lub nowobudowane obiekty, projektujemy ich wyposażenie z przeznaczeniem pod automatyzację całego procesu biobankowania, począwszy od przygotowania materiału biologicznego, jego rejestrację, transfer do biobanku, składowanie, odbiór i wydanie do dalszych analiz. Całość realizowana jest bez fizycznego udziału człowieka, którego rola sprowadza się do zdalnego dysponowania i nadzoru nad pracą urządzeń. Jego udział jest wyłączony chociażby z uwagi na specjalnie przygotowaną atmosferę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza pomieszczenia biobanku.

To unikatowa koncepcja, której nie znajdziecie Państwo w ofertach innych firm. Rozważcie Państwo rozwiązania LabMind w Waszych projektach.

Budowa specjalistycznych robotów

To propozycja która ma służyć automatyzacji indywidualnych procesów analitycznych. Jeśli macie Państwo potrzeby wyeliminowania pracy ludzkiej w procesie badawczym np. ze względu na jego szczególną uciążliwość, zagrożenia, niepowtarzalność wyników lub wysokie koszty pracy, sugerujemy rozważenie możliwości automatyzacji tych czynności. Nasze roboty budowane pod indywidualne zamówienie klienta i współdziałać będą z odpowiednio adaptowanymi aparatami, z których dotychczas korzystacie. Praca takich systemów nie wymaga stałego nadzoru. Wszelkie procesy mogą być monitorowane zdalnie, a o sytuacjach krytycznych możecie być Państwo powiadamiani dostępnymi powszechnie środkami przekazu (Internet, GSM, itp.). Wasze potrzeby konfigurowane są na etapie projektu i wykonywane na zamówienie. Zapraszamy do sprawdzenia możliwości LabMind i naszych robotów.